Comunicación de sospechas de fraude al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da unión europea no marco de presente convenio poderá poñer os devanditos feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación  Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado Servizo, por medios electrónicos ou a través da canle habilitada polo devandito Servizo na dirección web.


Para comunicar as sospeitas de fraude, clic AQUÍ.​

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantenida y publicada en internet por la Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde
Galicia o bo cambio